Viser arkivet for stikkord folkeregisteret

En løsning på hvem som er hvem

Picture 2

I forhold til arbeidet med Origo har vi jobbet mye med navn og identitet. Igjennom mobilregistrering søker vi å holde identitetene til folk stabile slik at de ikke kan dukke opp i samtaler som flere personer samtidig. Vi ser behovet for pseudonymitet i noen sammenhenger, men kan konstatere at dette som oftest brukes til uansvarlig oppførsel og ikke verdifull varsling.

For de som vil, tilbyr vi å gjøre et oppslag mot telefonkatalogen for å verifisere at de ikke går under falskt navn. Denne mekanismen vil imidlertid aldri virke for alle ettersom mange har mobilttelefon fra arbeidsgiver som ikke er oppført. Vi har derfor de siste seks månedene jobbet med å få til en bedre måte å verifisere identiteten til de brukerne som vil skilte at de går under sitt eget navn. Christian hos oss har ringt til Lindorff (dyrt, tilbyr bare verfisering på fødselsdato), skatteetaten (snakket med 7-10 ansatte, men ingen kunne hjelpe), banker og andre, men ingen har kunnet fortelle oss hvem vi skulle henvende oss til. Vi fikk et lite gjennombrudd da vi isteden gikk igjennom EDB Infobank som tilbyr koblingen til folkeregisteret. De kunne informere om at man måtte søke Sentralkontoret for folkeregistrering og at det var strengt behovsprøvd. Det viser seg at EDB Infobank tilbyr en kobling til folkeregisteret hvor vi slipper å holde personsensitive data om folk, men bare kan sende videre f.eks navn og personnummer og få tilbake om de er i overenstemmelse. Oppslaget koster 50 øre. I dag fikk vi svaret på søknaden og den ble innvilget.

Igjen viser det seg at mekanismene eksisterer, både som teknologi og som saksbehandling, men krever kunnskap om hvor man skal gå og hvem man skal snakke med.