Viser arkivet for april, 2010

• Underteikna skal sitje i panel som skal diskuterere “Er jeg meg på nett?” på Nordiske Mediedagar i Grieghallen i mai. Eg meiner at du aldri kan representere berre deg sjølv på nettet. Er du ueinig? Eg vil gjerne ha innspel til debatten her. • mediebruket.no