Kartlegging av offentlig sektors data

Håper det er interesse blant medlemmene av denne sonen for et prosjekt jeg jobber med ved Infomedia, Univ. i Bergen: Vi forsøker å kartlegge situasjonen for frigivelse av offentlig sektors data. Spørsmålene vi ser på er:

- hvilke datakilder finnes faktisk i de ulike virksomhetene, og i hvilken grad og på hvilke måter gjøres disse dataene tilgjengelig?
- hvilke planer har offentlige virksomheter på dette feltet framover?
- hva er de viktigste hindrene mot at offentlige virksomheter opplyser om og frigir data de disponerer?

Vi har også en prosjektblogg kalt Fakta først, der vi også tar opp debatter og ideer rundt hvordan data kan brukes. Bidrag ønskes – også til selve kartleggingsarbeidet!

Vist 163 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Godt tiltak, Olav. Jeg tillater meg å lenke til regnearket hvor dere kartlegger dataene.

Annonse